Zváračská škola
      Mostáreň Brezno

Kurzy

Kompletný zoznam kurzov na stiahnutie. Dokument je vo formáte PDF.

Základné kurzy zvárania a zaškolenia podľa STN 05 0705

Označenie kurzu Druh kurzu alebo zaškolenia
Z - E 1, Z - E 2, Z - E 3 základné kurzy zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou
Z - M 1, Z - M 2, Z - M 3, Z - M 7 základné kurzy zvárania elektrickým oblúkom taviacim sa drôtom v ochrannej atmosfére
Z - T 1, Z - T 2, Z - T 3 Z - T 6, Z - T 7 základné kurzy zvárania elektrickým oblúkom netaviacou sa W-elektródou v ochrannej atmosfére argónu
Z - G 1 základný kurz zvárania plameňom
D - E 1 zaškolenie na stehovanie elektrickým oblúkom obalenou elektródou
D - M 1 zaškolenie na stehovanie elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére CO2
D - G 2 zaškolenie na delenie materiálu (rezanie a drážkovanie) kyslíkom
D - G 3 zaškolenie na rovnanie a nahrievanie materiálov plameňom
BP – 10 periodické preskúšanie z bezp. predpisov podľa STN 05 0601 a 05 0610 plameňové metódy)
BP – 30 periodické preskúšanie z bezp. predpisov podľa STN 05 0601 a 05 0630(oblúkové metódy)
DU – ZP vydanie duplikátu zváračského preukazu

Prípravné kurzy na úradnú skúšku zvarača a periodické úradné skúšky podľa STN EN 281-1 a STN EN ISO 9606