O nás

Vitajte na stránkach zváračskej školy – Mostáreň Brezno. Veríme, že ste práve našli to, čo hľadáte. Zváračská škola - Mostáreň Brezno č.10 sa nachádza v bývalom areáli Mostárne Brezno a ponúka možnosť získania pestrej škály zváračských kvalifikácií.

Ponúkame služby vysokej kvality pri vzdelávaní adeptov v oblasti zvárania a snažíme sa zabezpečiť tak maximálnu spokojnosť našich zákazníkov.
Obchodné meno: Peter Gernic
IČO: 46177621
IČ DPH: nie sme platcom DPH
Bankové spojenie: Prima banka
číslo účtu: SK19 5600 0000 0020 6452 0004
Zváračská škola úzko spolupracuje s Certifikovaným orgánom č. 7: CECH ZVÁRAČSKÝCH ODBORNÍKOV Trnava

Kurzy

Cenník zváračských kurzov na stiahnutie. Dokument je vo formáte PDF.

Ponuka základných kurzov zvárania podľa STN 05 0705
Označenie STN 05 0705 vydanie 2019 Názov kurzu Označenie STN 05 0705 vydanie 1976
ZK 111-1 Zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev elektrickým oblúkom obalenou elektródou Z-E 1
ZK 111-21 Zváranie hliníka elektrickým oblúkom obalenou elektródou Z-E 7
ZK 111-6 Zváranie ocelí vyžadujúcich predohrev elektrickým oblúkom obalenou elektródou Z-E 2
ZK 111-71 Zváranie liatiny elektrickým oblúkom obalenou elektródou Z-E 4
ZK 111-8 Zváranie vysokolegovaných ocelí elektrickým oblúkom obalenou elektródou Z-E 3
ZK 135-1 Zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou Z-M 1
ZK 135-21 Zváranie hliníka a jeho zliatin v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou Z-M 7
ZK 135-6 Zváranie ocelí vyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou Z-M 2
ZK 135-8 Zváranie vysokolegovanýchaustenických ocelí v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou Z-M 3
ZK 141-1 Zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou Z-T 1
ZK 141-21 Zváranie hliníka a jeho zliatin v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou Z-T 7
ZK 141-31 Zváranie medi a jej zliatin v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou Z-T 6
ZK 141-6 Zváranie ocelí vyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou Z-T 2
ZK 141-8 Zváranie vysokolegovaných austenických ocelí v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou Z-T 3
ZK 311-1 Zváranie plameňom a rezanie kyslíkom Z-G 1
Zaškolenie zváračských pracovníkov
Označenie STN 05 0705 vydanie 2019 Názov kurzu Označenie STN 05 0705 vydanie 1976
ZP 311-2 Rezanie a drážkovanie kyslíkom D-G 2

Preskúšanie z legislatívy pri zváraní (bezpečnosť) STN 05 0600, 05 0601, 05 0610, 05 0630, 05 0640, 05 0650

"predĺženie platnosti zváračského preukazu (ID karty)"

preskúšanie z bezpečnostných ustanovení

Prípravné kurzy ukončené úradnou skúškou podľa STN EN ISO 9606-1, 2
 • 311 - zváranie plameňom
 • 111 - zváranie elektrickým oblúkom obalenou elektródou
 • 131 - zváranie taviacou sa elektródou v internom plyne (MIG zvárania)
 • 135 - zváranie v ochrannej atmosfére CO2 metódou MAG
 • 136 - zváranie taviacou sa plnenou elektródou v aktívnom plyne
 • 141 - zváranie nelegovaných a legovaných ocelí (materiál 1,4,5,6)
 • 141 - zváranie vysokolegovanýchaustenitických ocelí metódou TIG (materiál 8)
 • 141 - zváranie hliníka a jeho zliatin
Periodické skúšky zváračov na predĺženie platnosti STN EN ISO 9606-1, 2
 • 311 - zváranie plameňom
 • 111 - zváranie elektrickým oblúkom obalenou elektródou
 • 131 - zváranie taviacou sa elektródou v internom plyne (MIG zvárania)
 • 135 - zváranie v ochrannej atmosfére CO2 metódou MAG
 • 136 - zváranie taviacou sa plnenou elektródou v aktívnom plyne
 • 141 - zváranie nelegovaných a legovaných ocelí (materiál 1,4,5,6)
 • 141 - zváranie vysokolegovanýchaustenitických ocelí metódou TIG (materiál 8)
 • 141 - zváranie hliníka a jeho zliatin

Čo si vziať so sebou prvý deň na kurzu?

Potvrdenia od lekára, pracovné oblečenie, obuv a rukavice, desiatu....

Kontakt

Sídlo:
Zváračská škola č.10
Mostárenská 9
977 01 Brezno
Kontaktná osoba:
Ing. Peter Gernic - technológ zvárania